اعضاي صفر نيرويي در خرپا

1-هر وقت يک عضو به دو عضو مجاور هم راستا وارد بشه،نيروي عضو وارد شده صفر است.همچنين دو عضو ديگر داراي نيروهاي برابر هستن.(به شرطي که در گرهاي که اعضا به هم ميرسن نيرويي وارد نشده باشه!)

نکته:اگه نيرو به جاي اينکه به گره بالايي وارد بشه تو گره تقاطع اعضا وارد ميشد،عضو قايم صفر نيرويي نبود.
2-حالت دوم معمولاً تو عضو مجاور تکيه گاه اتفاق ميوفته! 

3-حالت سوم وقتي که به دو عضو که با زاويه 90 درجه به هم رسيدن نيرويي وارد نشه،که در اين حالت هر دو عضو صفر نيرويي هستن.

حالا تصور کنيد نيرويي به گره وارد نشه! در اين حالت هر دو عضو صفر نيرويي ميشن(حالت3)
معمولا در طراحی تست های خرپا از اعضایی که میشه با روشهای گفته شده بالا تشخیص داد به عنوان ابزار برای رسیدن به جواب استفاده میشه.
بهترین کاری که میشه برای مواجهه با این تستها کرد این است که:
1)جهت عکس العملهای تکیه گاهی رو درست تشخیص بدین
2) از مفصلهایی که نسبتا خلوت هستند شروع کنید به نوشتن معادلات تعادل در جهت x و y.نه اینکه عدد به دست بیارید.به صورت ذهنی باید بدونید در جهت افقی میله مورد نظر به کشش کار میکنه یا فشار؟و همین طور در جهت عمودی

خیلی از اعضاها وجود دارند که قوانین گفته شده ذوستان رو ندارند ولی صفر نیرویی هستند( منظورم شناخت این اعضاست)
در ضمن یک نکته هم به نکته های دوستان اضافه کنم:
اعضایی که در فضا و در خرپا ول هستند صفر نیرویی محسوب میشن
این اعضا حتی در پایداری یک خرپای ترکیبی نقشی ندارند


نوشته شده در 2013/8/29 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

هدف این آزمایش نیز تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک است آزمایش سه محوری نسبت به آزمایشهای دیگر روش پیچیده تر و قابل اعتمادتری برای تعیین مقاومت برشی خاکها می باشد. دلیل آن اینست که در آزمایش برش مستقیم خاک به اجبار از محل درزبین دو قسمت جعبه گسیخته می شود ولی در آزمایش سه محوری خاک از محل ضعیفترین صفحه خود گسیخته می شود.

این آزمایش به سه شکل به شرح ذیل انجام می گیرد:

      ●   درحالت تحکیم یافته زهکشی شده (CD)

      ●   درحالت تحکیم یافته زهکشی نشده(CU)

      ●   درحالت تحکیم نیافته زهکشی نشده(UU)

 

روند کلی این آزمایش به این صورت است که یک نمونه خاک که اغلب ارتفاع آن دو برابر قطر آن است درون محفظه ای قرار گرفته و سپس تحت تاثیر یک فشار همه جانبه قرار می گیرد که دراین حالت اگر قصد تحکیم نمونه را داشته باشیم شیرهای خروج آب بازنگداشته می شود تا نمونه تحکیم شود و فشار منفذی به صفر برسد. پس از این مرحله با اعمال بار قائم  نمونه به گسیختگی می رسد دراین حالت اختلاف بار قائم و بار همه جانبه که به تنش انحرافی معروف است باعث گسیختگی نمونه می شود درصورتی که قصد زهکشی نمونه وجود داشته باشد در این مرحله نیز شیرهای خروج آب باز نگه داشته می شود.

این آزمایش نیز با فشارهای جانبی مختلف انجام می شود سپس دوایر موهر  حاکم بر هرکدام از آزمایشها در یک دستگاه مختصات ترسیم شده و پوش این  دوایر رسم می شود، شیب این خط زاویه اصطکاک داخلی خاک وعرض از مبداء آن چسبندگی خاک می باشد.

همچنانکه در توضیحات آزمایش برش مستقیم گفته شد. این آزمایش هم بر اساس تئوری موهر کلمب قرار دارد با این تفاوت که این آزمایش تشابه بسیار زیادی با رفتار خاک در محل داشته و گسیختگی در ضعیفترین سطح اتفاق می افتد.

در این آزمایش. فشار همه جانبه نماینده فشار جانبی خاک در محل واقعیش است و معمولا معادل مقدار تقریبی K0γz انتخاب می شود که K0 ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون γ وزن مخصوص المان خاک و z عمق المان در این آزمایش است. در این آزمایش نمونه أی از خاک با مشخصات استاندارد برداشته شده. یک غشاء ظریف و نازک دور ان کشیده می شود و سپس در داخل محفظه استوانه شکلی از جنس پلاستیک یا شیشه که معمولا مملو از آب یا گلیسیرین است. قرار می گیرد (البته گاهی نیز از هوا استفاده می شود.) برای آنکه نمونه تحت برش گسیخته شود. یک تنش محوری از طریق یک بازوی قائم که برای اعمال بار نصب شده، به نمونه اعمال می شود. این تنش ، تنش انحرافی نمام دارد. به طور کلی آزمایش‌ها به دو صورت انجام می‌گیرد :

       ●   کنترل تنش (با اضافه کردن وزنه‌هایی با گام مساوی تا لحظه گسیختگی نمونه)

      ●   کنترل کرنش (اعمال تغییر شکل با سرعت ثابت به وسیله پرس هیدرولیک تا لحظه گسیختگی نمونه).

 

در این روش مقدار بار محوری وارده مربوط به یک تغییر شکل محوری مشخص با یک حلقه یا سلول اندازه‌گیری نیرو که بر روی بازوی دستگاه نصب شده است، اندازه‌گیری می‌شود.

 

 

دستگاه سه محوری ساخت کشور ELE انگلیس

 

دستگاه سه محوری خاک – برای تعیین مقدار چسبندگی و زاویه اصطحکاک سنگ یا خاک و تعیین مقاومت فشار سه محوری-این دستگاه دارای تجهیزات ضمیمه تابلوی سه محوری جهت تعیین درصد اشباع و فشار منفذی و کلیه دستگاه های نمونه گیری و قالب گیری نمونه خاک سه محوری است.

 

◄  انواع آزمایش سه محوری:

نوع آزمایش سه محوری که باید انجام شود ، بستگی به نوع و چگونگی مساله مورد مطالعه دارد. در آزمایشگاههای مکانیک خاک معمولا آزمایشهای زیر صورت می‌گیرند:

آزمایش CD بر روی خاکهای دانه‎ای (ماسه‌ها) برای بررسی رفتار دراز مدت خاکهای چسبنده، آزمایشهای UU و CU در شرایط اشباع همراه با اندازه‌گیری فشار منفذی برای بررسی رفتار خاکهای ریزدانه در شرایط زهکشی نشده و آزمایش UU در شرایط نیمه اشباع جهت بررسی دفتار خاکریز حین ساخت.آزمایشهای سه محوری بسته به اینکه شیر خروج جریان منفذی باز یا بسته باشد به سه صورت انجام می‌گیرد:

 

۱- آزمایش زهکشی نشده ، تحکیم نیافته (UU) : این آزمایش در شرایطی انجام می شود که شیر زهکشی در تمام مراحل بسته است و آزمایش بلافاصله بعد از نصب سلول فشار آغاز می شود. مورد استفاده آن مثلا در پایداری کوتاه مدت شیبها است.

۲- آزمایش زهکشی نشده، تحکیم یافته (CU) : از این آزمایش برای مدل کردن شرایط پایداری سدهای خاکی در زمانی که آب پشت سد بسرعت تخلیه شود و سد در مرحله دوم فرصت کافی برای زهکشی نداشته باشد.

۳- آزمایش زهکشی شده، تحکیم یافته (CD) : بر روی خاکهای دانه أی یا پایداری دراز مدت شیبها و زمین زیر ساختمانها بکار می‌رود.

 

آزمایش ممکن است :

الف – روی خاکهای دانه‌أی غیر چسبنده (نمونه باید دست نخورده بوده و اگر دست خورده باشد تراکم آن عین تراکم در محل باشد) انجام می‌شود.

ب  – روی نمونه خاک چسبنده ریز دانه بوده که نمونه باید عینا دست نخورده و یا حداقل دست خوردگی را داشته باشد (مخصوصا اگر خاک حساس هم باشد).

 

 

◄  اساس آزمایش:

این آزمایش جهت تعیین مقاومت برشی نمونه‌أی است که مدل بسیار خوبی برای خاک در محل میباشد. در عمل با اعمال فشار همه‌جانبه  σ۳ برابر نیروی همه جانبه در محل و افزایش نیروی محوری بر روی نمونه (قطر h<3D ارتفاع نمونه ۲D<) آنرا شکسته و نیروی شکست و تغییر شکل در لحظه شکست را اندازه می‌گیرند. بدین ترتیب هم پوش دوایر موهر کشیده می شود یعنی هم C و φ برای انواع آزمایشها بدست می‌آید و هم رفتار خاک زیر بارگذاری مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

 

وسایل مورد نیاز دستگاه سه محوری شامل :

۱- دستگاه چرخ‌دنده با ایستگاههای مختلف جهت سرعتهای کم و زیاد

۲- یک قاب بالائی که رینگ ثبت نیرو و تغییر شکل بر روی آن قرار دارد

۳- سلول که با سه گیره محکم می‌شود و شامل استوانه آلومنیمی زیر نمونه و بالای نمونه است.

۴- غشاء پلاستیکی

۵- لوله جهت داخل کردن نمونه در غشاء

۶- ترازو با دقت ۱/۰ گرم

۷- نمونه گیرهای مختلف

۸- جک و سر جک جهت بیرون آوردن نمونه

۹- کاردک

 

 

◄  روش آزمایش تحکیم نیافته زهکشی نشده (سریع UU یا Q)

1- ابتدا به وسیله جک نمونه گیر را داخل لوله خاک (این لوله خاک قبلا به وسیله دستگاه حفاری از محل مورد نظر برداشته شده و به آزمایشگاه آورده شده‌است.) کرده و پس از صاف کردن سروته آن ، نمونه مورد آزمایش را از داخل نمونه گیر خارج می‌کنیم ( برای خاک چسبنده و ریز دانه) از این نوع نمونه حداقل سه عدد تهیه می‌نماییم.

برای خاک دانه أی می‌توان در قالبهای مخصوص خاک را ریخته و متراکم کرده تا به تراکم در محل برسد و سپس نمونه را داخل غشاء ریخته و متراکم کرده تا به تراکم در محل برسد و سپس نمونه را داخل غشاء گذاشت. برای خاکهای غیر حساس هم می‌توان نمونه را دوباره سازی نمود.

۲- برای تعیین درصد رطوبت نمونه برداشته و در فر می‌گذاریم (۲۴ ساعت در دمای ۱۰۵ درجه سانتیگراد)

۳- نمونه را دقیقه وزن کرده و ابعاد آنرا اندازه می‌گیریم.

۴- نمونه را بوسیله قالب مخصوص و دستگاه خلا داخل غشاء لاستیکی می‌گذاریم.

۵- نمونه را دقیقا در محل خود قرار داده ، سلول را روی آن گذاشته و گیره‌های سلول را می‌بندیم.

۶- از سوراخ بالای سلول  آنرا بنحوی پر از آب می‌کنیم که هوائی داخل سلول نماند.

۷- سپس پیچ سوراخ آب را بسته و میله بالای سلول را پایین می‌آوریم تا بین استوانه زیر رینگ و قاب زیرین تماس برقرار شود.

۸- بعد از تراز کردن دستگاه فشار جانی را که توسط سیستم جیوه و آب و لوله‌های مرتبط تامین می‌شود بر نمونه وارد می‌‌کنیم. این عمل با باز کردن شیر آب انجام می‌شود.

۹- آنگاه دستگاه را روشن کرده تا با سرعت یک میلیمتر بر دقیقه بالا آمده و اندازه‌گیر نیرو شروع به حرکت نماید. در این حالت دستگاه را خاموش کرده و پس از صفر کردن دو اندازه‌گیر و تغییر شکل دستگاه را مجددا دوشن می‌کنیم.

۱۰- در هر دور تغییر شکل میزان نیرو را می‌خوانیم.

۱۱- قرائت اندازه گیر نیرو همان نیرو در لحظه فوق الذکر است که اگر به سطح متوسط تقسیم شود (۳ σ σ۱-) خواهد بود. این عمل ادامه پیدا می‌کند تا نمونه شکسته یعنی اندازه گیر نیرو برگردد یا نمونه خمیری شود که نقطه شکست ۲۰ درصد تغییر شکل نمونه خواهد بود.

۱۲- این عمل را با فشارهای جانبی مختلف برای سه نمونه انجام داده و نتایج را برای هر نمونه یادداشت می‌کنیم.

۱۳- پس از اتمام آزمایش نمونه را درآورده و وزن می‌کنیم. نباید افزایش وزن داشته باشد.

منبع:www.mining-eng.ir


نوشته شده در 2013/8/5 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |
 
دانلود پاورپوينت مصور طراحي اعضاء كششي فولاد
 

اين پاورپوينت بسيار عالي شما را با مقاطع كششي در ساختمان هاي فولادي و طراحي آن  آشنا ميكند كه توسط  جناب مهندس محمد خالدي تهیه شده است. يكي از امتيازات اين فايل پاورپوينت 60 اسلايدي، شكلهاي بسيار عالي آن است كه شما را با مقاطع كششي در ساختمان آشنا ميكند.

منبع: www.icivil.ir

دانلود پاورپوينت مصور طراحي اعضاء كششي فولاد 


نوشته شده در 2013/7/31 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |
مقاومت يعني اينکه سازه چه مقدار نيرو ميتواند بدون فروپاشي سازه تحمل نمايد و سختي يعني اينکه به ازاي يک واحد تغيير شکل در سازه لازم است چه مقدار نيرو به سازه اعمال گردد.

مقاومت طبقه حداکثر نیرویی است که باعث ایجاد مکانیزم در طبقه می شود یعنی باید نیرو ذره ذره اضافه شود تا وقتی که مفصل پلاستیک در کلیه ستونهای متصل به طبقه ایجاد شود.

مطابق بند پ- قسمت 1-8-1-2 استاندارد 2800، یکی از شرایط منظم بودن ساختمانها در ارتفاع این است که "مقاومت جانبی هیچ طبقه ای کمتر از 80 % مقاومت جانبی طبقه روی خود نباشد"، سپس در توضیح این مطلب آمده است: "مقاومت هر طبقه برابر مجموع مقاومت جانبی کلیه اجزای مقاومی است که برش طبقه را در جهت مورد نظر تحمل می نماید". 


سوال اول – منظور از مقاومت جانبی چیست ؟ 
مطابق تعریف، مقاومت ( نهایی ) یک عضو، ماکزیمم نیرویی است که عضو مورد نظر – پیش از خرابی – قادر به تحمل آن می باشد. حال آیا مقصود از مقاومت جانبی، ماکزیمم نیروی جانبی است که عضو مورد نظر قادر به تحمل آن است ؟

سوال دوم – مقاومت جانبی ستونها، دیوارها و بادبندها چگونه محاسبه می شود ؟ 

توصیه هایی در خصوص ستونها و بادبندها وجود دارد مبنی براینکه در ستونها ماکزیمم لنگر مجاز عضو محاسبه شده و این لنگر تبدیل به یک نیروی جانبی در راس ستون بشود. در بادیندها هم، ماکزیمم نیروی محوری قابل حمل عضو محاسبه شده، به نیروی برشی در راس بادبند تبدیل شود.

منظور از مقاومت جانبی که در آیین نامه 2800 همان سختی جانبی می باشد و در مورد محاسبه سختی بایستی با اسفاده از تعریف سختی:مقدار نیروی لازم برای تغییر مکان واحد می توان سختی قابها وطبقات محاسبه نمود برای بهتر متوجه شدن مسئله و دیدن چند نمونه مثال در این مورد می توانید به کتاب دینامیک سازه ها چوپرا ترجمه شاپور طاحونی فصل اول یا دوم مراجعه کنید. 






نوشته شده در 2013/7/29 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |
[تصویر: sdyfmh0nl5ufenv3y74h.jpg]


نوشته شده در 2013/7/29 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

برای تعین مرکز جرم بروش دستی میبایست پس از بارگذاری و تعیین بار های مرده و زنده طبق آیین نامه وزن کف طبقات را با ترکیب بار 20% بار زنده + تمام بار مرده بدست بیاورید(البته طبق جدول 7-1 مبحث 6 این درصد برای مراکز تجاری و پر ازدهام 40% بار زنده تعریف شده است) وسپس در جرم کل هر کف ، مرکز جرم در هر تراز را با حساب این وزن+جرم دیوارهای داخلی و خارجی تعیین نمایید.که از مقایسه مرکز جرم میان طبقات و بام (که شاید اندک تفاوتی با هم داشته باشند) نهایتا مختصات مرکز جرم سازه را بدست آورید. البته Etabs نیز قادر است نا پس از تنظیم ترکیبات بار مورد نظر در منوی Define/Mass Source پس از تحلیل سازه از روی خروجی آنالیز که درمنوی Display/Set Output Table Mode…/Building Output در خروجی نتایج آنالیز مختصات مرکز جرم سازه مورد نظر را تعیین نمایید.

تعیین مرکز سختی:

سختی هر قاب خمشی با تعداد ستون های آن نسبت مستقیم دارد و قاب دارای دیوار برشی نیز سهم بسیاری در تحمل بار جنبی در همان راستای دیوار برشی خواهد داشت.

اما جهت تعيين سختي قابها  به شکل جداگانه و دقیق تر،قاب ها هریک بطور جداگانه در نرم افزار تحليل می شود و با اعمال بار متمركز مثلا 100 تن به بالا ترين نقطه قاب(به هركجا ميتوان بار متمركز را وارد نمود بشرطي كه جابجايي همان نقطه خوانده شود)و با آناليز قاب تغيير مكان آن نقطه را بدست مي آوريم.سختي قاب عبارتست از:

U- جابجایی نقطه اعمال بار  K=P/U   

چنانچه فاصله ميان مركز سختي و مركز جرم در هر تراز از 5% بزرگترین طول در آن ترازبیشتر باشد طبق آیین نامه میبایست لنگر ناشي از اين برون محوريت را در نیرویی که بطور مجزا از بار جانبی به هر قاب وارد می آید رادرنظر گرفت كه با توجه به اين مقدار لنگر برون محوريت مربوط به نيروي جانبي را براي هر قاب توزيع ميكنيم.همچنین لنگر پيچشي ناشي از برون محوريت در هر تراز به مركز جرم در آن تراز اعمال خواهد شد. .

برای تعیین مرکز سختی از طریق نرم افزار می توانید پس از آنالیز سازه در نرم افزار Etabs از طریقDisplay>show tables>… در جدول نمایش داده شده center mass rigidityCm مرکز جرم و Cr مرکز سختی سازه را نشان میدهد.برای مشاهده سهم هر قاب از نیروی جانبی  درEtabs میتوانید با انتخاب ستون های هر قاب و اجرای دستور Section Cut مقادیر برش جانبی توزیع شده در هر طبق را مشاهده نمایید.

بایستی توجه کرد که مرکز جرم ...مرکز سختی ... مرکز هندسی با هم اختلاف دارند ... 
مثل ساده از یک مربع تو پر به ابعاد 5x5 شروع میکنم مرکز جرم (مرکز هندسی )آن در وسط آنست یعنی 2.5 و 2.5 ( یعنی مبدا مختصات در گوشه سمت چپ و پایین اختیار شده است ) 
حال از داخل آن مربع 5x5 یک مربع کوچک به ابعاد 1x1 از گوشه بالا سمت راست برداریم مرکز جرم ( مرکز هندسی )2.23 و 2.23 می شود 
اگر اینرا متوجه شدی فرمول بصورت (مساحت 1ضربدر فاصله از مرکز باضافه(در این مثال اینجا منها ) مساحت 2 ضربدر فاصله از مرکز ...) تقسیم بر (مساحت 1+ مساحت 2 ) ... 
برای محاسبه مرکز جرم هم از همین رابطه استفاده می شود 
برای مثال جای مربع 1x1 یک دیوار فرض کن که روی بام 5x5 است 
برای محاسبه می توان مانند قبل حل کرد با این تفاوت که منها تبدیل به اضافه خواهد شد
 

x=2.58 و y=2.58 ...


مثال ساده تعیین مرکز جرم

ما هر جسم بزرگی را  می توانیم متشكل از ذرّات كوچك فرض می‌كنیم. برای سادگی دو ذره را كه در راستای x قرار دارند در نظر بگیرید.

 

مركز جرم نقطه‌ای است كه به طور متوسط موقعیت جرم كل را در این مجموعه نشان دهد. می‌توان ثابت نمود كه موقعیت مركز جرم در این شكل از رابطه زیر به دست می‌آید:

 

M در این رابطه جرم كل سیستم می‌باشد. مركز جرم بر روی خط واصل بین دو جرم واقع است. در حالت خاص اگر دو جرم برابر باشند (یعنی m٢ = m١ = m) آن گاه مركز جرم XCm واقع بر وسط دو جرم می‌باشد زیرا:

 

اگر یكی از آن ها بزرگتر باشد مثلاً m٢>m١ آنگاه مركز جرم XCm به موقعیت آن جرم نزدیك تر خواهد بود. به مثال زیر توجّه كنید.

 

سه نفر با جرم های تقریباً مساوی بر روی یك قایق موزی شكل در موقعیت‌های:

X3 = 6m  ,X2 =٥ m  , X١ = ١m نشسته اند. مركز جرم این مجموعه از افراد را تعیین كنید.

 

 

راهنمایی و حل:

اگر چه رابطه مركز جرم برای دو جرم بیان شد، ولی این رابطه براحتی قابل تعمیم به هر تعداد می‌باشد بنابراین داریم:


در ادامه شما دو فایل پاورپوینت را دانلود خواهید کرد که یکی از آنها بصورت اختصاصی به تعریف سختی سازه میپردازد و فرمولهای مختلف آن را بیان میکند و در فایل دوم طریقه محاسبه مرکز جرم یک سازه 5طبقه را تشریح مینماید.

دانلود پاورپوینت بدست آوردن سختی و مرکز جرم سازه 


نوشته شده در 2013/7/23 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |


تحلیل و طراحی یک ساختمان هفت طبقه بتنی با دیوار برشی توسط برنامه ETABS


دانلود  دانلود مستقیم : تحلیل و طراحی یک ساختمان هفت طبقه بتنی 

  حجم فايل : 
۱٫۱۶ 
مگابایت 

منبع لینک منبع

تعداد صفحات : 
 ۳۳

فرمت PDF 


نوشته شده در 2012/7/28 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

soil دانلود جزوه مکانیک خاک و پی

یکی از مهمترین ارکان و منابع علم مهندسی عمران را می توان مکانیک خاک و پی معرفی نمود. در این شاخه از علم عمران به بررسی و تحلیل بافت ساختمان و فونداسیون خاک پرداخته می شود تا بتوان عوامل تاثیر گذار بر فونداسیون و نشست . . . را بررسی نمود و راهکارهایی برای بهسازی ارائه داد.
مکانیک خاک برای تحلیل تغییر شکل‌ها، یا حرکت سیالات در سازه‌های طبیعی یا مصنوعی (دست‌ساز بشر) که از خاکساخته شده‌اند یا زیربنای خاکی دارند و یا سازه‌هایی که در زیر خاک مدفون شده‌اند بکار می‌رود. مانند پی ساختمان‌ها و پل‌ها، دیوارهای حائل، سدها و سامانهٔ خطوط لولهٔ مدفون در زمین.
جزوه مکانیک خاک و پی با عنوان Soil Mechanics Calculation نوشته مهدی اشاری در ۳۲ صفحه نوشته شده است و در آن بیشتر بر روی فرمول های محاسباتی تاکید شده است .





دانلود  دانلود مستقیم : جزوه مکانیک خاک و پی


tag  حجم فايل : 38 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

STATIC2 دانلود جزوات درس استاتیک

در این پست ، جزوه هایی از استاتیک که بصورت پراکنده در اینترنت موجود است را قرار دادیم که توضیحات مختصری در مورد هر کدام ارائه می شود . عموماً همه جزوات مناسب نیستند و باید سطح سنجی شوند که آیا جزوات با سطح علمی شما ( دانشجو – کنکوری و . . .  ) متناسبت است یا خیر .

اولین جزوه مربوط به آقای مهندس جعفری می باشد که بسیار عالیست و برای دانشجویان سال اول واقعا مفید است و کلیه مباحث را می توان در این جزوه یافت . این جزوه مشتمل بر ۸۲ صفحه می باشد که بصورت دستنویس و بسیار خوانا تهیه شده است .

جزوه دوم چندان مناسب برای دانشجویان سال اولی نیست اما مطالعه آن می تواند شما را در مباحثی همچون تعادل ، حل سوالات قرقره و نخ و ممان اینرسی یاری کند. این جزوه مربوط به کلاس های کنکور کاردانی است و از سطح بالاتری برخوردار است. این جزوه نیز دست نویس بوده و در ۷۲ صفحه عناوین زیر را پوشش می دهد :

 • بحث انرژی
 • اعضای دو نیرویی و سه نیرویی
 • خرپاها و قاب ها
 • اصطکاک لرزشی و لغزشی
 • سطوح شیب دار
 • کابل ها
 • تیرک های خمیده



دانلود  دانلود مستقیم : جزوه اول   |   جزوه دوم 

دانلود    دانلود کمکی : جزوه اول   |   جزوه دوم 

tag  حجم فايل : جزوه اول 10 مگابایت و جزوه دوم 30 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

wiley دیکشنری فوق حرفه ای Wiely

این دیکشنری بدون شک بهترین دیکشنری عمران و جامع ترین آن ها در جهان است. این دیکشنری بسیار حجیم کلیه کلمات تخصصی و مصطلح عمران را در خود جای داده است که آن را به کم نظیرترین دیکشنری جهان تبدیل کرده است. این دیکشنری محصولی از شرکت وایلی است. 

انتشارات جان وایلی که با نام وایلی  نیز شناخته می‌شود، یک شرکت انتشاراتی در رابطه با انواع کتب به خصوص کتابهای تخصصی دانشگاه‌ها است.
انتشارات وایلی در واقع تشکیل شده است از مجموعه چندین نشانه تجاری کوچکتر که هر کدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کنند و تیمها و اعضای نسبتاً مستقلی دارند. این انتشارات همچنین دارای ژورنالهای بسیار معتبری در زمینه فناوری، مهندسی و علوم است. (ویکی پدیا)
این کتاب مشتمل بر ۶۷۶ صفحه می باشد و محصول سال ۱۹۹۷ است. و نکته دیگر اینکه دیکشنری بصورت انگلیسی – انگلیسی سلیس و بسیار روان ویرایش شده است.





دانلود  دانلود مستقیم : دیکشنری Wiely 


tag  حجم فايل : 54.6 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

roosazi دانلود جزوه روسازی راه

روسازی به عنوان یکی از جدیدترین منابع کنکور کارشناسی ارشد عمران بطور قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفته است جزوه کنونی که بیشتر مناسب کنکوری هاست ۵۰ صفحه دارد ومی تواند دانشجو را تا حد زیادی در خصوص مباحث روسازی آماده سازد.

هدف از روسازی ایجاد یک سطح صاف و هموار است که قابلیت تحمل فشار ناشی از چرخ های وسایل نقلیه را داشته باشد و در همه شرایط جوی و آب و هوایی پایداری اش را از دست ندهد .
زمین یا بستر رو سازی در حالت طبیعی این پایداری را ندارد و پس از مدت کوتاهی صافی همواری خودش را از دست می دهد . جهت این مقصود مقطع روسازی را بر روی بستر روسازی اجرا می کنیم .





دانلود  دانلود مستقیم : جزوه روسازی 


tag  حجم فايل : 4.7 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

parse دانلود جزوه فولاد پارسه

جزوه کنونی که دستنویس می باشد شامل ۶۳ صفحه است و مباحث فولاد ۱ و ۲ را با ارائه مباحث و سوالات ترکیبی در هم می آمیزد. این جزوه مورد استفاده کنکوری هاست و چندان نمی تواند جوابگوی ترم ۴ باشد .





دانلود  دانلود مستقیم : جزوه فولاد پارسه 


tag  حجم فايل : 2 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

hal foolad دانلود حل تمرین فولاد 1

دانلود حل تمرین فولاد ۱ . این حل تمرین به طرز بسیار جالب و گام به گام به حل چند تمرین می پردازد و می تواند کمک بسیار شایانی به دانشجویان و علاقه مندان معماری کند. این جزوه ۲۵ صفحه ای سوالات فولاد ۱ را در حالتی ترکیبی مطرح می سازد که جهت آشنایی دانشجویان با مباحث ترکیبی فولاد بسیار موثر است.



plusone  با رای مثبت خود به این مطلب ، از مهندس یار حمایت کنید



دانلود  دانلود مستقیم : حل تمرین فولاد 1 


tag  حجم فايل : 1.2 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

tahlil1 shomali جزوه تحلیل سازه 1

تحلیل به عنوان سخت ترین رشته مهندسی عمران نیازمند تمرین و تمرکز بسیار است، دانستن نکات کلیدی در تحلیل سازه نیز از مهمترین مسائل پیش روی دانشجوی عمران است ، جزوه کنونی در ۱۴۸ صفحه توسط مهندس شمالی تدریس شده است و بصورت دستنویس است. این جزوه شما را قادر خواهد ساخت تا نکات و روشهای حل مسائل را بخوبی بیاموزید .





دانلود  دانلود مستقیم : تحلیل سازه 


tag  حجم فايل : 13.5 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

sayalat دانلود جزوه مکانیک سیالات دکتر باباعلی

مکانیک سیالات به عنوان یکی از مهمترین دروس عمران همواره مطرح است و یادگیری آن مستلزم وقف زمان زیادی است ، داشتن یک جزوه عالی به فهم بیشتر این درس کمک می کند . جزوه پیش رو توسط دکتر باباعلی استاد دانشگاه خرم آباد تدریس شده و با خطی خوش و خوانا و ادیت کامپیوتری به یک جزوه عالی تبدیل شده است. به جرات می توان این جزوه را بهترین جزوه مکانیک سیالات موجود در اینترنت دانست.





دانلود  دانلود مستقیم : مکانیک سیالات 


tag  حجم فايل : 18 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

beton جزوه بتن 1 بر اساس آیین نامه ایران دکتر علایی

بتن یکی از دروس تخصصی مهندسی عمران است که در دو ترم متفاوت با عناوین بتن ۱ و بتن ۲ تدریس می شود و روی هم ۶ واحد درسی می باشد. از پیچیدگی های درس بتن اینست که بر اساس استاندارد های متفاوتی تدریس می شود مثلاً آبا (آیین نامه ایران) یا ACI آیین نامه آمریکا و یا انگلستان و کانادا که از معروفترین های استاندارها هستند اما غالباً تدریس بر اساس ACI انجام می شود با این حال بسیاری از اساتید دانشگاه ترجیحاً از آیین نامه ناقص و بعضاً کپی برداری شده آبا استفاده می کنند اعداد و ارقام این آیین نامه پس از هر زلزله در ایران دچار تغییر می شود مثلاً پس از حادثه دلخراش بم، ضرایب زلزله در این منطقه ۳ – ۴ برابر افزایش یافت.

جزوه پیش رو که توسط دکتر علایی تدریس شده دارای ۹۷ صفحه می باشد و مطالب بتن ۱ را در خود گنجانده است.





دانلود  دانلود مستقیم : جزوه بتن دکتر علائی 


tag  حجم فايل : 19.5 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

tahlil2 دانلود جزوه تحلیل سازه 2

تحلیل سازه به عنوان یکی از مهمترین و سخت ترین دروس عمران محسوب می شود قاعدتاً وجود یک جزوه خلاصه و مفید می تواند به درک درس کمک شایانی کند. جزوه تحلیل ۲ مهندس دانش در ۱۰۵ صفحه تهیه شده است در این جزوه تدریس مبحث ماتریسی دیده نشده و احتمالا در جزوه وجود ندارد





دانلود  دانلود مستقیم : جزوه تحلیل 2 مهندس دانش 


tag  حجم فايل : 10 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

با اضافه شدن دروس جدید به آزمون کارشناسی ارشد اهمیت کنکوری برخی دروس نیز بالا رفت از جمله می توان به بتن اشاره کرد جزوه کنونی در ۱۳۲ صفحه ، دستنویس و بسیار مرتب اماده گردیده است. مدرس این جزوه دکتر حسین زاده است. مباحثی همچون : خمش ، برش ، پیچش ، ستونهای کوتاه و  دال ها در این جزوه مورد بررسی قرار گرفته است .






دانلود  دانلود مستقیم : جزوه کنکوری بتن 


tag  حجم فايل : 5.5 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

formuler دانلود فرمولر فولاد 1 و 2

من به شخصه از این فرمولر استفاده می کنم و می توانم به شما اطمینان دهم فرمولر پیش رو راهگشای حل مسائل فولاد است. این فرمولر با ارائه الگوریتم های حل مساله به طور قابل توجهی اندوخته های شما را در زمینه حل و فهم فولاد را بالا می برد. این فرمولر در ۱۵۷ صفحه و ۱۷ فصل تنظیم شده است


سرفصل های این کتاب شامل موارد زیر است :

 • کلیات
 • قطعات کششی
 • قطعات فشاری
 • کف ستون
 • قطعات خمشی
 • تیرها
 • پیچش
 • جوش و اتصالات
 • تیرورق
 • بادبندها
 • قطعات با لختی متغییر
 • طراحی در برابر سختی
 • طراحی سازه خرپایی
 • جدول نیمرخ های ساختمانی




دانلود  دانلود مستقیم : فرمولر فولاد 1 و 2 


tag  حجم فايل : 7.2 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

sayalat khajenasir دانلود جزوه مکانیک سیالات دانشگاه خواجه نصیر

جزوه مکانیک سیالات دانشگاه خواجه نصیر جزوه ای بسیار کامل است که در ۹ فصل تهیه و تنظیم شده است . وجود اشکال آموزشی و مثالهای جامع و مرتبط با هر بخش، این جزوه را از سایر جزوه ها متمایز ساخته است.





دانلود  دانلود مستقیم : جزوه مکانیک سیالات 


tag  حجم فايل : 5 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

rahsazi دانلود جزوه راهسازی دکتر آذرکیش

درس راهسازی از کاربردی ترین دروس رشته عمران است که بسیار هم شیرین است. نقشه برداری ، استفاده از فرمولهای موجود ، طراحی قوس و . .  . از مفاهیم اصلی موجود در راهسازی است که باید بخوبی یاد گرفته شود. جزوه کنونی توسط دکتر آذرکیش از اساتید دانشگاه  صنعت و معدن  تدریس شده است .

این جزوه سرفصل های زیر را شامل می شود :

 • مطالعات مسیر
 • نقشه های راه
 • محاسبه حجم عملیات خاکبرداری و منحنی بروکنر
 • قوس های افقی و قائم
 • قوس های اتصال




دانلود  دانلود مستقیم : جزوه راهسازی 


tag  حجم فايل : 13.5 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

Concrete%282Jozve%29 دانلود جزوه بتن 1

دانلود جزوات بتن ۱ . جزوه اول مربوط به دکتر بهشتی از دانشگاه خواجه نصیر است و جزوه دوم مربوط به دکتر ممندوست دانشگاه گیلان می باشد. جزوه دکتر بهشتی در ۶ فصل تایپ شده همراه با عکس های آموزشی تهیه شده است. جزوه دکتر ممندوست نیز در ۷ فصل و ۱۲۵ صفحه تنظیم گردیده است.

جزوه دکتر بهشتی فصول زیر را شامل می شود :

 • مقدمه و آشنایی
 • روش ها و مراحل طراحی سازه های بتن آرمه
 • طراحی برای خمش در انواع شکلهای مقطع
 • طراحی برای برش
 • خدمت پذیری
 • مهاری و وصله آرماتور ها

جزوه دکتر ممندوست نیز فصول زیر را شامل می شود :

 • خواص بتن و فولاد
 • روشهای طراحی سازه های بتن آرمه
 • آنالیز و طراحی تیرها برای خمش
 • آنالیز و طراحی تیرهای بتن آرمه برای برش
 • آنالیز و طراحی تیرهای بتن آرمه برای پیچش
 • آنالیز و طراحی ستون
 • طول مهاری و مهار میلگردها




دانلود  دانلود مستقیم : جزوه دکتر بهشتی   |   جزوه دکتر ممندوست 


tag  حجم فايل : به ترتیب 11.7 مگابایت و 5.5 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

waste دانلود جزوه مهندسی آب و فاضلاب

جزوه پیش رو در ۴۱۷ صفحه و در ۸ فصل توسط دکتر افشار از اساتید دانشگاه صنعت و معدن تدریس شده است. به جرات می توان گفت این جزوه کامل و بدون نقص است و بسیار مطلوب تدریس شده است.

سرفصل های اصلی این جزوه عبارتند از :

 • مقدمات و کلیات آبرسانی
 • ضوابط طراحی و تعیین آب مورد نیاز
 • مخازن
 • تحلیل شبکه
 • روش های حل شبکه
 • پمپ ها و پمپاژ
 • شبکه های فاضلاب
 • تصفیه خانه و خودپالایی




دانلود  دانلود مستقیم : جزوه آب و فاضلاب 


tag  حجم فايل : 5.4 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

pey دانلود جزوه حل تمرین مهندسی پی

این جزوه در ۱۸۰ صفحه و توسط دکتر حشمتی تدریس شده است. سوالات این جزوه بصورت کاملاً منظم و در راستای آموزش مهندسی پی تنظیم شده است. در این جزوه بیش از ۷۰ سوال مهندسی پی مورد برسی دقیق قرار گرفته است.





دانلود  دانلود مستقیم : جزوه مهندسی پی 


tag  حجم فايل : 3.1 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

earth feyz دانلود جزوه دینامیک سازه ها (مهندسی زلزله)

موضوع علم دینامیک سازه عبارت است از محاسبه پاسخ سازه ها در برابر بارهای دینامیکی. منظور از پاسخ سازه کمیت هایی نظیر تغییر مکان ، سرعت ، شتاب ، عکس العمل تکیه گاه ، نیروهای داخلی ، و تنش ها و کرنش ها می باشد . منظور از بارهای دینامیکی بارهایی است که مقدار یا محل اثر یا جهت آنها تابعی از زمان باشد .
جزوه دینامیک سازه ها یا مهندسی زلزله در ۱۰۳ صفحه بسیار مرتب و خوانا بر اساس تدریس دکتر  فیوض مرتب شده است. این جزوه تمام نیاز شما در مباحث مختلف مهندسی زلزله تامین می کند. جزوه مربوط به دانشگاه خلیج فارس (بوشهر) است. سرفصل این کتاب به شرح زیر است :

 • مقدمه
 • معدله حرکت سیستم های یک درجه آزاد
 • ارتعاش آزاد سیستم های یک درجه آزاد
 • پاسخ در برابر بارهای هارمونیک
 • پاسخ در برابر بارهای متناوب ، ضربه ای و کلی
 • روش های عددی
 • سیستم های غیر خطی
 • سیستم های تعمیم یافته
 • معادله حرکت سیستم های چند درجه آزاد
 • ارتعاش آزاد سیستم های چند درجه آزاد
 • پاسخ سیستم های چند درجه آزاد
 • معادله حرکت سیستم های پیوسته
 • ارتعاش آزاد سیستم های پیوسته
 • پاسخ سیستم های پیوسته




دانلود  دانلود مستقیم : جزوه دینامیک سازه ها 


tag  حجم فايل : 3.4 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

earth دانلود هندبوک مهندسی زلزله

مهندسی زلزله ( Earthquake engineering ) زمینه‌ایست بسیار متنوع و وسیع شامل مجموعه‌ای بزرگ از دانش‌ها و فنون گوناگون که حول اهداف حیاتی مربوط به مطالعه، طراحی، اجراء، کنترل، و نگهداری انواع سازه‌ها و پروژه‌های عمرانی در مقابل تأثیرات نیروها و بارهای ناشی از وقوع زلزله‌های احتمالی و حصول هرچه افزون‌تر اطمینان از حداقل بودن خسارات واردآمده، باهم جمع آمده‌اند.
مهندسی زلزله از جمله رشته های جوان در مهندسی است که طی دهه اخیر توسعه فراوانی پیدا کرده و تحولاتی را در این شاخه از علوم کاربردی ایجاد کرده است . اساساً هدف از این رشته آن است که روش ها و دستورالعمل های کاربردی در اختیار مهندسان و دست اندرکاران ساختمان قرار گیرد تا طرح و اجرای سازه ها در مناطق زلزله خیر به گونه ای باشد که در مقابل زلزله مقاومت نموده و تلفات و خسارت ها را به حداقل ممکن کاهش دهد .
هندک بوک مهندسی زلزله در ۳۴ صفحه توسط مهندس رودکی تهیه و تنظیم گردیده است. این هندبوک می تواند کمک بسیار زیادی به شما در به خاطر و در دسترس نگه داشتن اطلاعات خود در زمینه مهندسی زلزله کند. سرفصل های این کتاب به شرح زیر می باشد :

 • ویژگی های زمین لرزه
 • مبانی تحلیل دینامیکی
 • دستاه یک درجه آزادی
 • مختصات عمومی
 • تحلیل تاریخچه زمانی
 • روش تحلیل دینامیکی طیفی
 • ساختمان های برشی




دانلود  دانلود مستقیم : هندبوک مهندسی زلزله 


tag  حجم فايل : 1.3 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

popov دانلود حل المسائل مقاومت مصالح پوپوف

کتاب مقاومت مصالح به عنوان پایه و اساس دروسی همچون تحلیل سازه ، فولاد و بتن است پس عدم یادگیری آن ضرر بزرگی برای دانشجو به همراه دارد کتاب زیر حل المسائل مقاومت پوپوف است که از معتبرترین انواع کتب مقاومت مصالح است. این کتاب بین رشته های عمران، مکانیک و . . .  مشترک است


سرفصل های اصلی این کتاب عبارتند از :

 • نیروی برشی ، لنگر خمشی
 • تنش
 • کرنش ، رابطه تنش – کرنش و تغییر شکلهای محوری
 • پیچش
 • خمش خالص
 • تنش برشی در تیرها
 • تنش های مرکب




دانلود  دانلود مستقیم : حل تمرین مقاومت مصالح پوپوف 


tag  حجم فايل : 11.7 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

soil دانلود جزوات کنکوری مکانیک خاک

مکانیک خاک برای تحلیل تغییر شکل‌ها، یا حرکت سیالات در سازه‌های طبیعی یا مصنوعی (دست‌ساز بشر) که از خاک ساخته شده‌اند یا زیربنای خاکی دارند و یا سازه‌هایی که در زیرخاک مدفون شده‌اند بکار می‌رود. مانند پی ساختمان‌ها و پل‌ها، دیوارهای حائل، سدها و سامانهٔ خطوط لولهٔ مدفون در زمین.
اصول مکانیک خاک در دیگر رشته‌های مهندسی مانند مهندسی زمین‌شناسی، خاک، سازه‌های دریایی، کشاورزی، هیدرولوژی و رشته فیزیک خاک نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جزوات پیش رو جزوات مهندسی خاک می باشند که بصورت دستنویس بطور مرتب و خوانا نوشته شده و مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد می باشند .
جزوه اول زیر نظر مهندس امیری از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد توسط علی خدابخشی گردآوری شده است . جزوه دوم نیز جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد عمران می باشد که توسط دکتر گودرزی تدریس شده است . این جزوه در ۹۱ صفحه با ارائه مثال ها و تست های کنکوری متنوع شما را مهیای آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران خواهد کرد .





دانلود  دانلود مستقیم : جزوه مکانیک خاک مهندس امیری   |   جزوه مکانیک خاک دکتر گودرزی 


tag  حجم فايل : به ترتیب 13.8 مگابایت و 7.4 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

material دانلود کتاب تشریح مسائل مقاومت مصالح جانسون

مکانیک ماده‌ها یا مکانیک مواد یا مقاومت مصالح بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد.

کتاب تشریح مسائل مقاومت مصالح جانسون (ویرایش سوم) به صورت زبان اصلی (ساده و روان) در ۱۴۳۶ صفحه می باشد که ۱۱ فصل را به طور جامع پوشش می دهد.





دانلود  دانلود مستقیم : کتاب تشریح مسائل مقاومت مصالح جانسون


tag  حجم فايل : 32.8 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |

material دانلود کتاب مقاومت مصالح جانسون Mechanics of Materials

مکانیک ماده‌ها یا مکانیک مواد یا مقاومت مصالح بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد. درس مقاومت مصالح یکی از پایه ای ترین دروس رشته های مهندسی از جمله مهندسی عمران است که درک کامل این درس در واقع تضمین خوبی برای درک دروس دیگر نظیر فولاد بتن و سیالات و کلا دروس تخصصی هر رشته مهندسی میباشد.

کتاب مقاومت مصالح جانسون Mechanics of Materials (ویرایش چهارم) به صورت زبان اصلی در ۷۹۶ صفحه می باشد که ۱۱ فصل را به طور جامع پوشش می دهد.

لازم به ذکر است جهت دریافت کتاب تشریح مسائل مقاومت مصالح جانسون کافی است بر روی خود عنوان کتاب کلیک فرمایید.





دانلود  دانلود مستقیم : کتاب مقاومت مصالح جانسون Mechanics of Materials


tag  حجم فايل : 36 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع


نوشته شده در 2012/7/24 توسط حجت ا.. احمدی قشلاقی | لينك ثابت |
مطالب قدیمی‌تر
عناوين آخرين مطالب ارسالي
»2012/1/30 - "> Güzelliği seven bir Tanrınin adiynan
»2013/9/30 - "> دانلود آموزش مهندسی معکوس آموزش
»2013/9/30 - "> مهندسی معکوس در حل تست کنکور و روش های نوین حل تست بدون معلومات
»2013/9/30 - "> دانلود فيلم آموزشي تست زنی به روش معکوس
»2013/9/30 - "> دانلود رايگان كتاب۱۰ رمز موفقیت (اثر آنتونی رابینز)
»2013/8/29 - "> نکاتی در باب سازه معادل از نظر پایداری
»2013/8/5 - "> آزمایش سه محوری خاک
»2013/7/31 - "> دانلود پاورپوينت مصور طراحي اعضاء كششي فولاد
»2013/7/31 - "> دانلود آیین نامه 2800 ویرایش چهارم
»2013/7/31 - "> راهنمای تصویری آیین نامه 2800
»2013/7/31 - "> دانلود راهنمای تشریحی آیین نامه 2800
»2013/7/31 - "> آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله
»2013/7/31 - "> آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله 2
»2013/7/31 - "> آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله 1
»2013/7/29 - "> تفاوت مقاومت جانبی با سختی جانبی چیست؟
»2013/7/29 - "> نحوه محاسبه سختی جانبی سازه
»2013/7/23 - "> تعیین مرکز جرم و مرکز سختی
»2013/4/16 - "> آشنایی با سیستم های CLOSE LOOP و OPEN LOOP
»2012/11/10 - "> آشنایی با مجموعه مهندسی عمران
»2012/10/27 - "> آموزش Word 2003,2007 (قسمت دوم)
»2012/10/27 - "> آموزش Word 2003,2007
»2012/10/27 - "> ایجاد فهرستی از مطالب یا تصاویر در نرم‌افزار ورد ۲۰۰۷
»2012/10/11 - "> دانلود نرم افزار تحت اکسل منحنی دانه بندی پویا
»2012/10/11 - "> مجموعه آزمایش های مکانیک خاک در یک فایل ورد 50 صفحه ای بهمراه فایلهای پاور پوینت
»2012/10/11 - "> نرم افزارهای مكانیك خاك تحت محاسباتی تحت Excel + نرم افزار تهیه طرح اختلاط
»2012/10/10 - "> دانلود برنامه منحنی دانه بندی سنگ دانه بتن تحت اکسل
»2012/10/5 - "> آموزش حرفه ای word 2007 برای نوشتن پایان نامه (فهرست خودکار، شماره دهی عنوان ها به صورت خودکار و .
»2012/9/12 - "> حل تشریحی برخی از سوالات آزمون محاسبات نظام مهندسی آذر 90
»2012/9/12 - "> مراحل طراحی سازه های بتنی در ETABS و SAFE
»2012/9/12 - "> نکات تحلیل و طراحی سازه ها در ETABS و SAFE

zonozcivil

حجت ا.. احمدی قشلاقی

zonozcivil

http://zonozcivil.blogfa.com

Zonoz civil

Zonoz civil - جزوه های درسی دانشگاهی

Zonoz civil

<-BlogAbout->

Zonoz civil

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

Free Template Blog

اسلایدر